COLUMBIA LONDON (VB)

Tehničke karakteristike

Osnovni podaci

Godina 1927