INTONA

Zemlja: -,  Proizvođač:
Godina: -,  Tip:

Broj:
Princip:
Zvučnici:
Materijal:
Oblik:
Dimenzije:
Težina:
Cijena i 1.god.prodaje:

Tehničke karakteristike