KAMERA KVARC 5

Kamera – Kvarc 5, SSSR
Godina proizvodnje: 1969

Tehničke karakteristike

Osnovni podaci

Godina 1969