Kamera Univex, Model: A8, 8mm Cine Kamera

Objektiv:                            Ilex Univar F:5.6, 1:5,6

Materijal:                           metalno kučište

Dimenzije:                         40 x 110 x 88 mm

Težina:                               0,7 kg

Izvor podataka:                 Z. Mumlek

Osnovni podaci

Zemlja SAD
Proizvođač Universal Camera Corporation, New York
Godina 1936.
Tip Kamera