KLINGSOR

GRAMAFON,1926

Osnovni podaci

Zemlja Zemlja:
Proizvođač Proizvođač:
Godina Godina:
Tip Tip: