PETAFON PERFECTION

GRAMAFON PATHE,PARIS,FRANCUSKA,1905-1910

Osnovni podaci

Zemlja Zemlja:
Proizvođač Proizvođač:
Godina Godina:
Tip Tip: