PHILIPS BI233A ITALY

Tehničke karakteristike

Osnovni podaci

Godina 1955-1956