TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA “SOČA” TIP RA16

Tehničke karakteristike

Osnovni podaci

Godina 1959